SERVEI CUSTÒDIA/ACUDA

Acord i Col·laboració directa entre l’empresa Grup Seven i Sief2

Des de Grup Seven, format en l’actualitat per Seven Ponent i Seven Seguretat, li oferim d’una manera integral una resposta professional i personalitzada a totes les necessitats que la seva empresa pugui tenir relacionades amb la seguretat privada, vigilància de béns mobles i immobles, control de accessos, gestió d’esdeveniments, etc.

Servei d’acuda

El servei d’Acuda amb Custòdia de Claus és una operativa especial que s’activa en el moment en què arriba un avís de seguretat i es confirma una alarma al nostre Centre de Control 24 hores, enviem immediatament un vigilant de seguretat en un vehicle degudament retolat i preparat perquè faci les comprovacions oportunes i intervingui en cas necessari fins que la situació torni a la normalitat. Els vigilants de seguretat custodien una còpia de les claus per inspeccionar l’interior de la instal·lació si així ho ha autoritzat el client i perquè es pugui facilitar el pas a les forces de seguretat.

Tota la normativa respecte a les instal·lacions d’alarma, verificacions d’alarma, serveis d’acuda, prestats per vigilants, etc. està detallada en l’Ordre INT / 316/2011, d’1 de febrer de 2011, sobre funcionament dels sistemes d’alarma en l’àmbit de la Seguretat privada i l’Ordre IRP / 198/2010, de 29 de març, per la qual s’estableixen els criteris d’actuació per al manteniment i la verificació dels sistemes de seguretat i la comunicació a la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra dels avisos d’alarma per a la comunitat de Catalunya.

Tota la normativa respecte a les instal·lacions d’alarma, verificacions d’alarma, serveis d’acuda, prestats per vigilants, etc. està detallada en l’Ordre INT / 316/2011, d’1 de febrer de 2011, sobre funcionament dels sistemes d’alarma en l’àmbit de la Seguretat privada i l’Ordre IRP / 198/2010, de 29 de març, per la qual s’estableixen els criteris d’actuació per al manteniment i la verificació dels sistemes de seguretat i la comunicació a la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra dels avisos d’alarma per a la comunitat de Catalunya.

Servei de Rondes

El servei de Rondes es prestarà per vigilants qui visitaran les instal·lacions aleatòriament per verificar que tot està correcte i que no s’observa cap anomalia extranya. El vehicle utilitzat comptarà amb un dispositiu de localització GPS per a poder enviar la ruta efectuada durant el servei i poder donar suport directe en tot moment des de la nostra central.

Vehicle degudament retolat per identificar-se com seguretat.

Les rutes dels vigilats s’aniran modificant per no crear rutines.

Comptem amb un Centre de Control, per rebre novetats del servei i gestionar qualsevol incidència amb efectivitat.