Sistemes d’Alarma, Detecció, CCTV i CRA

Descobreix els nostres productes

 • Sistemes d’alarma i protecció Anti-intrusió.
 • Sistemes de detecció i extinció d’incendis.
 • Centres de control i, hidrants i plaques de senyalització Manteniment integral i servei tècnic.
 • Disseny i instal·lació de sistemes de Circuit Tancat de Televisió.
 • Controls d’accés, obertura i tancament remot d’instal·lacions.
 • Auditories de seguretat.
 • Gestió des de la CRA
  • Robatori i atracament
  • Senyal de pànic / coacció
  • Control horari d’obertura / tancament
  • Test revisió
  • Incendi
  • Fallada de xarxa / sabotatge
  • Control per zones
  • Vídeo Verificació
  • Control de Baixa bateria
  • Codificació de claus
  • Active Guard

Verificació seqüencial

 • L’activació de dos o més elements de zones diferents en un període de temps inferior a 30 minuts.
 • L’activació d’un element i un detector de foc.
 • El tret d’un polsador d’atracament.
 • Una clau errònia en la crida a local
 • L’activació d’un element juntament amb l’activació d’una alarma tècnica es considera una alarma.
 • L’activació d’un element juntament amb l’activació d’una alarma de sabotatge.
 • La decisió de línies redundants o doble línia de comunicació.
 • La decisió de la línia telefònica juntament amb la recepció d’una alarma tècnica.
 • L’activació d’una alarma de sabotatge quan la CRA no pugui realitzar cap verificació en el sistema bidireccional

Verificació personal

Un cop s’ha rebut un avís d’alarma i, posteriorment, la verificació indica que es tracta d’una alarma real, la persona operadora ho ha de comunicar immediatament a la PG-ME i ha de fer desplaçar el / la vigilant de seguretat corresponent amb la finalitat de posar les claus a disposició dels efectius policials, si està contractat el servei.

Un cop s’ha rebut un avís d’alarma i, posteriorment, no es pot comprovar que es tracta d’una alarma real, sempre que estigui contractat el servei de verificació presencial, la persona operadora ha d’enviar el / la vigilant de seguretat al lloc d’activació de l’alarma per tal de fer les comprovacions corresponents, el / la qual ha d’actuar segons les circumstàncies de cada cas concret.

Vídeo Verificació

La vídeo verificació es refereix a la confirmació d’una alarma real a través de l’enviament d’imatges associades a la detecció d’un sensor. Aquest servei permet integrar el Sistema de Cambres IP o analògiques en el vostre sistema d’alarma de robatori, és a dir que en el moment de rebre qualsevol emergència a la nostra Central de Monitorització, els nostres operadors podran accedir i comprovar en temps real i de manera visual el que passa a les instal·lacions.

Tindrem un millor maneig i resolució de resposta a qualsevol esdeveniment.

Reducció significativa de Falses Alarmes

Disminució del temps d’Atenció d’Esdeveniments

Enregistrament Remota de Vídeo.

Fàcil configuració en el nostre sistema

Verificació mitjançant vídeo

1. Per considerar vàlidament verificada una alarma per aquest mètode tècnic, el subsistema de vídeo ha de ser activat per mitjà d’un detector d’intrusió o d’un vídeo sensor, sent necessari que la cobertura de vídeo sigui igual o superior a la del detector o detectors associats.

2. El procés de verificació mitjançant vídeo només pot començar quan el senyal d’alarma hagi estat visualitzada per l’operador de la central d’alarmes. Iniciada la verificació, el sistema de registrar un mínim d’una imatge del moment exacte de l’alarma i dues imatges posteriors a ella, en una finestra de temps de cinc segons, de manera que permetin identificar la causa que ha originat aquesta.

3. Els sistemes d’enregistrament utilitzats per a aquest tipus de verificació no permetran obtenir imatges del lloc supervisat, si prèviament no s’ha produït una alarma, llevat que es compti amb l’autorització expressa de l’usuari o la norma exigeixi un enregistrament permanent.

El millor servei i la més moderna tecnologia junts per garantir la seva tranquil·litat sense importar on estigui.