Vigilància personal

Complementem la tecnologia amb l’experiència humana

Vigilants de seguretat
VIGILANTS DE SEGURETAT

Disposem d’un acord que mantenim amb els professionals del GRUPSEVEN Seguretat. (Núm. de registre 3871)

Tesa

Grup Seven aporta tots els serveis vinculats amb la vigilància i seguretat de béns mobles i immobles, tant amb armes com sense armes, convertint-se així en un proveïdor vital per a la vigilància presencial.

 

Escoltes
ESCORTES

Gràcies a GRUPSEVEN Seguretat, disposem d’un servei d’escortes, professionals específicament formats per prestar aquest servei especialitzat en la protecció privada de les persones.

 

Altres
ALTRES

GRUPSEVEN Seguretat és avui dia un veritable referent i model a seguir en l’organització de grans esdeveniments, lúdics, esportius, empresarials, etc. i en el control i prestació de serveis auxiliars per a les activitats d’oci nocturn.

Control d’accessos, auxiliars, aparcacotxes, i un llarg etcètera en serveis per a ents públics i empreses privades complementen els nostres serveis de seguretat integral.